ročník 2012

festivalový zpravodaj

festivalové noviny 1. číslo (pdf)

festivalové noviny 2. číslo (pdf)

festivalové noviny 3. číslo (pdf)

festivalové noviny 4. číslo (pdf)