pro soubory

zveme neprofesionální soubory, které mají chuť ukázat se v Brně, zahrát si před diváky, před kolegy divadelníky a též před lektorským sborem; v rámci programu „malé nanečisto“ zveme i soubory, které svou inscenaci nemají zcela hotovou, ale chtějí si ji vyzkoušet před lektory a diváky, chtějí si nechat poradit jak dál, případně si chtějí otestovat svou
čerstvou inscenaci ještě než se s ní vydají „do světa“

každé představení se dočká zhruba půlhodinového rozborového semináře, můžete tak získat cennou zpětnou vazbu jak od „zlé“ poroty, tak od „hodných“ kolegů divadelníků, tak od „obyčejných“ diváků

lektorský sbor

přehlídka je nepostupová a nesoutěžní, přesto bude k dispozici lektorský sbor a každé představení se dočká rozborového
semináře (kromě lektorů se mohou vyjádřit i diváci či ostatní divadelníci)…

pozvání do lektorského sboru přijali scénografka a výtvarnice Kateřina Baranowska, režisér Lukáš Kopecký, a umělecký šéf divadla KočéBR Víťa Větrovec

workshop

v sobotu a v neděli dopoledne povede dramatik, dramaturg a pedagog JAMU, Pavel Trtílek, workshop Jak rozumět verši na jevišti; zaměří se na způsob, jakým lze s veršem na jevišti pracovat a jak chápat jeho podstatu, principy a zákonitosti